Bảng Giá Căn Hộ Sun Wah Pearl

Bảng giá bán căn hộ Sunwah Pearl hiện tại vẫn chưa được chủ đầu tư công bố chính thức. Chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá thường xuyên tại đây.

Giá Bán Căn Hộ Sunwah Pearl: được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng Mua Bán.

  • Phương thức thanh toán: Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Bán Giá Bán và các khoản tiền phải thanh toán và các khoản tiền khác (nếu có) theo Hợp Đồng Mua Bán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chủ đầu tư.
  • Thời hạn thanh toán:

–  Tiền Giá Bán Căn Hộ sẽ được thanh toán theo quy định tại Phụ Lục của HĐMB;
– Tiền Phí Quản Lý và Phí Bảo Trì thanh toán theo quy định tương ứng tại Phụ Lục của Hợp Đồng Mua Bán;

  • Đồng tiền thanh toán:

Bảng Giá Bán Căn Hộ Sunwah Pearl và các khoản tiền phải thanh toán khác theo Hợp Đồng Mua Bán được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam (VND). Trong trường hợp có phát sinh hợp pháp hoặc pháp luật cho phép bất kỳ một khoản tiền nào đó phải thanh toán theo Hợp Đồng Mua Bán có ghi giá bằng Đô-la Mỹ (USD) thì khi thanh toán cũng phải thanh toán bằng Đồng Việt Nam, quy đổi theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm thanh toán.

Để nhận một cách đầy đủ và chi tiết về Bảng giá bán căn hộ Sunwah Pearl xin liên hệ:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Các dự án khác bạn có thể quan tâm tại website chúng tôi: căn hộ Sun Wah Pearl | Căn hộ Palm City Quận 2 | Căn hộ Vinhomes Golden River | Vinhomes Ba Son | Bình An Pearl | Căn Hộ Bình An Pearl | Cape Pearl